OK
آزمایشگاه تعیین عیار فلزات گرانبها
1- آزمایشگاه تعیین عیار فلزات:
    فلزات گرانبها از قبیل طلا، نقره، پلاتین و ... به عنوان پشتوانه و سرمایه های اقتصادی یک کشور در نظر گرفته می شوند. از میان آن ها طلا سهم بسزایی در اقتصاد جهانی داشته و دارد. با توجه به روند رو به رشد صنعت ساخت طلا در کشور و علاقمندی وافر نسیت به خرید، فروش و نگهداری این فلز گرانبها، اطمینان از میزان خلوص و عیار نمونه های موجود در بازار پراهمیت می باشد.
  • آزمایشگاه نیکان اکسیر آزما به عنوان آزمایشگاه آکرودیته اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اندازه گیری طلا، نقره را بر اساس استانداردهای ارائه شده در جدول زیر به انجام می رساند و آماده همکاری با واحدهای تولید کننده طلا و فروشندگان به منظور کنترل عیار نسبی و همچنین بهبود کیفیت تولیدات مصنوعات فلزی گرانبها می باشد.
رديف عنوان شماره استاندارد
1 اندازه گیری طلا به روش کوپلاسیون ISIRI 8106
2 اندازه گیری نقره به روش پتانسیومتری سدیم کلرید ISIRI 8109
3 اندازه گیری نقره به روش پتانسیومتری سدیم برمید ISIRI 8111