OK
title-leftآموزش و مشاوره title-right
bg-corner Untitled Document

آموزش و مشاوره ما بر این باوریم که آموزش در کنار پژوهش تعیین کننده زیرساخت های علمی و پیشرفت کشور است.
لذا در حوزه فعالیت خود دوره های آموزشی تئوری و عملی متعددی را در زمینه کنترل کیفیت رنگ های ساختمانی، صنعتی،خودرویی، و تعیین عیار فلزات گرانبها برگزار نموده ایم.  
خدمات آموزشی و مشاوره آزمایشگاه نیکان اکسیر آزما : 

• برگزاری دوره های آموزشی ساخت رنگ به صورت تئوری و عملی
• برگزاری دوره های آموزشی کنترل کیفیت رنگ های ساختمانی، صنعتی و خودرویی
• ارائه فرمولاسیون ساخت انواع رنگ های آب پایه و حلال پایه
• بهبود فرمولاسیون و رفع عیوب در ساخت رنگ
• مشاوره در خصوص استقرار سیستم های کنترل کیفیت رنگ در واحدهای تولیدی و تاًمین تجهیزات
• طراحی، بررسی و انجام پروژه های تحقیقاتیbg-corner