OK
title-leftگوهر title-right
bg-corner bg-corner


کارشناسی سنگ های رنگی و انواع گوهر

گوهرشناسی از جمله رشته های جدید و با اهمیت در زمینه ی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی است که بر اساس خواص فیزیکی نوری و ترکیب شیمیایی بنیانگذاری شده است.لازم به ذکر است که کارشناسی صحیح سنگهای گرانبها سهم عمده ای را در اقتصاد کشور برعهده خواهد داشت.لابراتوار گوهرشناسی آزمایشگاه نیکان اکسیر آزما از مجهزترین و به روز ترین دستگاه های شناسایی سنگ و گوهر اعم از رنگی و گرانبها برخوردار بوده و به صورت تخصصی در استان البرز فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
تجهیزات و دستگاههای این آزمایشگاه بر اساس شاخص های استاندارد بوده و درزمینه های زیر خدمت رسانی می نماید:

–تعیین هویت سنگ و درجه بندی کیفیت سنگ

–تشخیص طبیعی، مصنوعی و بدلی بودن سنگ

–تشخیص و شناسایی فرآیند بهسازی سنگ